Co udělat po zakoupení vozidla?

 

Změny v registraci vozidel od 1. června 2017

 

1. Bezprostředně po zakoupení vozidla uzavřít povinné ručení! Bez povinného ručení nesmíte vyjet s vozidlem na pozemní komunikace!

2. Navštívit jakoukoli STK a zde  provést evidenční kontrolu.

3. Změnu majitele motorového vozidla vyřídíte na kterémkoliv registru vozidel v rámci ČR.

4. Jako prodávající a kupující podáváte na úřad jen jednu společnou žádost. kterou Vám vytiskne autobazar nebo si ji můžete stáhnout zde -„Žádost o zápis změny vlastníka nebo provozovatele silničního vozidla“.

5. Na úřad můžete přijít společně s původním majitelem nebo jen jeden z vás. Nepřítomný však musí zmocnit plnou mocí s úředně ověřeným podpisem toho, kdo na úřad půjde (v případě podání žádosti elektronickou formou stačí ověřený elektronický podpis).

6. Po zaevidování vozidla v registru vozidel ČR poslat kopii první strany TP původnímu majiteli - autobazaru.

 

Ověření je nejsnazší vyřídit na Czechpointu - vybrané pobočky České pošty.

Další možnost je zmocnit k vyřizování celé věci třetí osobu.

Nezapomeňte, že přepis vozidla musíte zajistit do 10 dnů od data prodeje, jinak Vám hrozí pokuta až do výše 50.000,- Kč!

 

Nezbytné doklady a dokumenty:

 

 

Všechny potřebné tiskopisy si můžete stáhnout z našich stránek, vyplnit, vytisknout a pak jen podepsat.

 

Výše správních poplatků při přepisu vozidla

 

Zápis do registru vozidel, jde-li

 

 

a)

- o motocykl do 50 cm3

300 Kč

 

- o motocykl nad 50 cm3 včetně motocyklu s přívěsným nebo postranním vozíkem nebo motorové tříkolky, popřípadě motorové čtyřkolky

500 Kč

 

- o motorové vozidlo s nejméně čtyřmi koly

800 Kč

 

- o přípojné vozidlo do 750 kg hmotnosti včetně

500 Kč

 

- o přípojné vozidlo nad 750 kg hmotnosti

700 Kč

b)

Dočasné vyřazení vozidla z registru vozidel

100 Kč

c)

Vydání tabulky registrační značky

200 Kč za každou registrační značku

d)

Vydání tabulky zvláštní registrační značky

500 Kč za každou registrační značku

e)

Zápis změny do technického průkazu vozidla a do registru vozidel

50 Kč za každou změnu

f)

Vydání řidičského průkazu

50 Kč

g)

Změna v řidičském průkazu nebo v mezinárodním řidičském průkazu

10 Kč

 

Od poplatků souvisejících s registrací vozidla/motocyklu jsou osvobozeni držitelé ZTP a ZTP/P průkazu, rovněž mají tyto osoby přednostní právo být odbaveny na jednotlivých registrech vozidel.